Els van der Hoeven: lid van verdienste

Els van der Hoeven is op de ALV van 9 februari 2016 benoemd tot lid van verdienste.

Zij is meer dan twintig jaar in het bestuur actief geweest in diverse rollen actief geweest, maar is vooral bekend als de drijvende kracht achter het uitbrengen van de Lobby. Ook haar inspanningen bij het indelen van de bardiensten, het uitgeven van de KNLTB pasjes en het coördineren van het IVA organisatie hebben bij gedragen aan het besluit haar deze status te verlenen.

Bestuur

De vereniging heeft een bestuur,  normaliter bestaande uit 7 leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. De bestuursleden komen maandelijks bijeen om het reilen en zeilen van de vereniging te bewaken. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de algemene ledenvergadering, welke plaatsvindt in februari van elk kalenderjaar en waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het gevoerde beleid. Het bestuur streeft een open beleid na en wil benaderbaar zijn voor alle leden van de vereniging. Het bestuur stelt feedback, ideeën en opmerkingen van leden zeer op prijs. De vereniging: dat zijn wij allemaal. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Voorzitter  Yvonne van der Laan
 Secretaris  Pieter Goossen
 Penningmeester  Jakkus van der Salm
 Bestuurslid  Laurens van Bemmelen
 Bestuurslid  Jaap de Goede
 Bestuurslid  Martijn van Rijn 
 Bestuurslid  Elly van Marrewijk

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Interesse? Neem contact op via bestuur@ztc-zoeterwoude.nl