Instructie Verantwoord Alcoholgebruik – IVA

Beste Leden,

Hierbij nodigen we jullie uit, om deel te nemen aan de IVA (instructie verantwoord alcoholgebruik). De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) is een verplichte instructie voor barvrijwilligers die alcohol verstrekken. Dit is een van de regels in de Drank- en Horecawet.
Elke vereniging dient er zelf voor te zorgen dat deze barvrijwilligers een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik krijgen. Doel van deze instructie is kennisvergroting omtrent alcoholgebruik en de mogelijke gevolgen hiervan. In de instructie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
o Het herkennen van probleemsituaties
o De bewustwording van de problematiek
o De stimulering van meningsvorming
Aan de IVA is geen diploma gekoppeld, er is wel een bewijs van deelname. Vanaf 2012 hebben de gemeenten de taak om sportkantines (drank en horecavergunning) hierop te handhaven. Deze training zal worden verzorgd door Sportservice Zuid-Holland. Daarvoor kan men zich inschrijven voor twee avonden: Maandag 24 november bij rksv SJZ en Woensdag 26 november bij IJsclub Zoeterwoude
De avond start om 19.30 uur en duurt ongeveer 2 uur.

Iedereen, die als vrijwilliger achter de bar staat bij een vereniging is verplicht deze cursus te volgen. We begrijpen, dat dit een extra belasting is voor een ieders agenda, maar willen jullie wel de mogelijkheid bieden, om hieraan deel te nemen. Behalve een zeer nuttige en leerzame avond, is dit ook een mooie gelegenheid om leden van andere (sport)clubs te ontmoeten. We hopen op een flinke opkomst, je kunt je aanmelden via onderstaand e-mailadres.
Namens de barcommissie
Sjaak Paardekooper

Graag je reacties sturen naar:
sjaakenemerentia@ziggo.nl

  

Wintercompetitie van start

Donderdagavond, in de kantine van ZTC. Nog een kleine uitleg van Ella over indelingen en puntentellingen, ballen kopen en de baan op. Kortom, de wintercompetitie is losgebarsten. En meteen in deze eerste speelweek worden de spelers beloond met heerlijk weer. Dat beloofd wat voor het komende winterseizoen.

  

KLAVERJASSEN VRIJDAG 17 OKTOBER

Het wordt weer kouder en natter buiten. Ook moet de lamp 's avonds al weer eerder aan.Een goed moment om weer eens te klaverjassen toch?

Onze vorige klaverjasavond was een groot succes en ik hoop op weer een mooi aantal op 17 oktober. Als mijn verwachting uitkomt zullen we minstens 6 tafels gevuld krijgen. Geef je dus op en geniet van een gemoedelijke avond! Als ieder weer een prijsje meeneemt van ongeveer € 4,00 dan is het motto "altijd prijs" ook deze keer weer aan de orde.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Het eerste kopje koffie met wat lekkers is gratis, de barprijzen zijn zoals je van ZTC gewend bent: laag, en bij de drankjes worden hapjes geserveerd.

Let op: ik probeer natuurlijk op een veelvoud van 4 uit te komen. Als je je snel opgeeft ben je er zeker bij! Als je onverwacht niet kunt, hoor ik het graag op tijd i.v.m. het vinden van een vervanger. Denk er aan een prijsje mee te nemen!

Geef je op d.m.v. een mail: mea62@live.nl of sms: 06 13 84 75 04


 

  

WINTERCOMPETITIE MAANDAGAVOND

De inschrijvingen voor de wintercompetitie lopen voor de donderdagavond heel goed. Het wordt weer lekker druk en gezellig op de winterse donderdagen. Blijkbaar is de maandagavond een iets minder populaire tennisavond. Daar is nog ruimte voor meer mensen om mee te doen. Vooral in de categorie 8 en 9 kunnen nog deelnemers inschrijven. Klik hier voor de link.

INSCHRIJVING SLUIT OP MAANDAG 5 OKTOBER – WEES ER DUS SNEL BIJ  !!

  

WINTERCOMPETITIE 2014-15

Binnenkort start de wintercompetitie weer!

Op maandag 13 oktober en donderdag 16 oktober zijn de eerste speelrondes gepland. Spelers kunnen zich opgeven als mix-  of dubbelteam via toernooi.nl voor maandag of donderdag of door een e-mail te sturen naar: wintercompetitie@ztc-zoeterwoude.nl.  De inschrijving sluit op 5 oktober a.s.

De wedstrijdcommissie maakt een indeling van de teams voor de eerste helft van de competitie (tot eind van het jaar). Al naar gelang de sterkte van de teams zullen de poules opnieuw worden ingedeeld.  Na een korte winterstop gaan de wedstrijden weer van start vanaf 12 en 15 januari. Deelname aan de wintercompetitie kost slechts € 6,50 per persoon. Je ontvangt gratis tennisballen om de wedstrijden mee te spelen.

Puntentelling: er wordt geteld in games en sets ! Een gewonnen set levert 3 punten op, voorsprong in een deel van een set levert 2 punten op (dit geldt, wanneer een set nog niet klaar is aan het einde van een uur spelen), gelijke stand in een deel van een set levert 1 punt op voor beide teams. Een set wordt (als er tijd voor is natuurlijk) volledig uitgespeeld, ook met een eventuele tie-break.

Schrijf je in om elke week een leuk potje tennis te kunnen spelen tegen clubgenoten!