EERVOLLE VERMELDING VOOR ZTC HEREN2, ZONDAG COMPETITIE 2015

Op vrijdag 29 januari 2016  was in Zalen de Meester de sportverkiezing 2015 van de gemeente Zoeterwoude.

Het voorjaarscompetitieteam  Heren 2 van ZTC van de landelijke KNLTB competitie zondag van Marijn van der Zon, Reinoud Pleij, Job van der Poel en Mitchel Hensing was hiervoor aangemeld.

Dit team is al als jeugdteam een aantal jaren kampioen van de poule geworden en promoveerde daardoor ieder jaar. Ook als nieuweling in de seniorencompetitie promoveerde het team  direct. Hun niveau steeg snel zoals ook bij de clubkampioenschappen in september 2015 zichtbaar was.

Echter de concurrentie bij de sportverkiezing was sterk. Sportploegen uit Zoeterwoude die nationaal kampioen waren geworden (K-dans) en  het touwtrekteam (Gelderswoude), welk laatste team ook   een bronzen medaille op het  Europees kampioenschap in Belfast won,  daar konden ze niet tegenop. Een eervolle vermelding was wel hun deel en Marijn van der Zon mocht voor het team bloemen in ontvangst nemen. ZTC stond figuurlijk in het "zonnetje". Een afvaardiging van het bestuur, wedstrijdcommissie en ouders zagen dit!

wisseling bij de wedstrijdcommissie

Twee weken geleden heeft Adrie van der Zon afscheid genomen van de wedstrijdcommissie. Binnenkort start hij, naast zijn werk, met een nieuwe studie. Dan blijft voor hem geen tijd over voor zijn taken bij de wedstrijdcommissie. Samen met Ineke Hiel heeft Adrie met veel inzet en enthousiasme alles geregeld voor de voorjaarscompetitie. Bij de commissievergadering van vorige week werd het "afscheid" van Adrie gevierd en een nieuw commissielid verwelkomt.

Gelukkig is snel een goede vervanger gevonden: Jan-Willem van Bemmelen neemt de taken van Adrie over. Jan Willem kan direct volop aan de slag, want de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie zijn in volle gang. Samen met Ineke gaat dat zeker lukken.

 

 

Het einde van de Lobby

Met enige pijn in het hart heb ik afscheid genomen van de Lobby. Maar zo gaat dat nu eenmaal; met de komst van het internet is de papieren versie achterhaald. En terugkijkend op al die jaren kunnen we zeggen dat Els Kamphuis, als langstzittend redactielid de 'moeder van de Lobby' was. Om de geschiedenis van de Lobby recht te doen geef ik hierbij nog enkele aanvullingen. De eerste gedrukte Lobby verscheen in februari 1983. Schrijver dezes zat toen in een competitieteam met o.a. voorzitter Nico Kuenen, dat het jaar daarvoor tegen TC Nieuwkoop speelde. Een speler van dat Nieuwkoopse team was de heer de Boer, eigenaar van een drukkerij aldaar. En hij vertelde dat hij ook bladen voor sportclubs drukte. Goed nieuws, want ons clubblad werd nog gestencild. In december heb ik een ontwerp  en naam voor ons clubblad bedacht en in het nieuwe jaar lag de Lobby op de deurmat bij de ZTC leden. De toenmalige redactie leden waren Ans Kamphuis, Rina Hartlooper, Annelies van Cromvoirt, Lennie van Mossel en ondergetekende de redactievoorzitter. Een jaar later nam Jan van Winden de taak van Rina Hartlooper over. De rest heeft Els al uitgebreid beschreven. De Lobby mag er dan niet meer zijn, bladeren door een oud clubblad kan ook zijn charmes hebben.

Cees Mallander

Senioren Voorjaarscompetitie KNLTB en Regio Noordwest

Heel enthousiast hebben 19 teams zich ingeschreven voor de senioren voorjaarscompetitie die vanaf 4 april gaat starten op verschillende dagdelen van de week. Er spelen in totaal 110 seniorleden mee en dat is bijna 40% van al onze seniorclubleden. Daar mogen we op voorhand heel trots op zijn. De captains van de teams worden binnenkort door onze tennisschool Impact geïnformeerd over een tijdsvoorstel voor teamtraining.

- TEAMCAPTAINS: Check alvast of er interesse is in je team én hoeveel personen er willen trainen (combinatie met andere teams is mogelijk).

- Er worden 5 lessen van 60 minuten gegeven. Totaalkosten: 125,00 euro PER TEAM.

- VOOR DE AGENDA van de TEAMCAPTAINS:  dinsdag 22 maart 2016, 20.00 UUR: competitie informatie, uitreiking formulieren, ballen, en graag competitiegeld     contant betalen of overmaken.

De wedstrijdcommissie

Jan Willem van Bemmelen en Ineke Hiel

Uitnodiging ALV – 9 februari 20:00

Alle leden zijn uitgenodigd voor het bijwonen van de ALV 2016

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering 10 februari 2015
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Verslag van de Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Financieel jaarverslag 2015 en decharge bestuur
 7. Speerpunten beleid 2016
 8. Begroting 2016
 9. Contributie 2017
 10. Verkiezing en benoeming nieuwe bestuursleden
 11. Mutaties in de samenstelling van de commissies
 12. Kalender 2016
 13. Agendapunten ingediend door de leden
 14. Benoeming lid van verdienste
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

download: 2016 Agenda ALV 9 feb definitief