afscheid als voorzitter

Ik ben een bevoorrecht mens dat ik deze prachtige tennisvereniging mocht voorzitten de afgelopen 10 jaar. Ik vond het een eer om met zulke gedreven en enthousiaste mede-bestuurders, commissieleden en andere vrijwilligers te mogen samenwerken. Ik heb dit vrijwilligerswerk met veel plezier gedaan. Bedankt voor het in mij gestelde vertrouwen. Gisterenavond is van Els, Egbert en mij afscheid genomen als leden van het bestuur. Prachtige woorden van waardering en afscheidscadeaus namens alle leden. Ik wil Yvonne, Rene, Pieter, Pepe, Laurens, Jaap en Sjaak heel veel plezier, uitdaging en succes wensen. Ik ben geen bestuurslid meer, maar zal mij zover gewenst nog inzetten binnen de club voor speciale projecten of binnen tijdelijke commissies. Ik ga u zien op of rond de banen.

Jan Jansen.

nieuwe bestuurssamenstelling

De algemene ledenvergadering op dinsdag 10 februari is bezocht door ongeveer 35 leden. Naast de regulier terugkerende onderwerpen stond de wisseling van een aantal bestuursleden op de agenda. Yvonne van der Laan is verkozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging en tevens zijn Pepe de Jong, Laurens van Bemmelen en Jaap de Goede verkozen in het bestuur. Els van der Hoeven, Egbert Mellema en Jan Jansen zijn afgetreden. Het bestuur bestaat nu uit 7 leden. Naast de bovengenoemde leden zijn Rene Goossen en Pieter Goossen, beiden herverkozen, en Sjaak Paardekooper lid van het bestuur. De onderlinge taakverdeling zal in de eerst volgende bestuursvergadering bepaald worden.

AFSLUITING WINTERCOMPETITIE

Op zondag 15 maart wordt de wintercompetitie van 2014-2015 feestelijk afgesloten. Tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen de liefhebbers een balletje slaan. Er wordt dan een extra "Rackettrekken" georganiseerd. Om 17.00 uur volgt de bekendmaking van de winterkampioenen van dit seizoen. Natuurlijk verzorgt de barcommissie een lekker hapje en er kan geproost worden op de nieuwe kampioenen.

Op de maandag worden Rob de Jong-Jan Pieter Zonneveld en Chantal de Heiden-Yvonnen vd Laan getipt als winnaar. In de donderdagcompetitie maken Cees Loos-Brian van Tongeren, Cees Spierenburg-Clemens vd Wiel en Marijke Zegveld-Ria vd Zon een goede kans om de strijd te winnen. Het blijft spannend. We hopen dat de sneeuw snel van de banen smelt, zodat er nog veel wedstrijden gespeeld kunnen worden.

IVA certificaat noodzakelijk

Beste leden,

Het is te gemakkelijk om ons te verschuilen achter regelgeving, echter het is wel degelijk noodzakelijk dat alle leden in het bezit gaan komen van het IVA certificaat. Het volgen van de on-line instructie en het doen van de vragenlijst vraagt ongeveer een half uur tijd. Niet moeilijk en ook nog eens nuttig, kortom geen reden om het niet te willen doen. Ook als u de bardienst afkoopt, of geen bardienst doet vanwege andere vrijwilligers-activiteiten stellen wij dat de instructie gevolgd moet worden. Het is een soort gezamenlijke (verplichte) verantwoordelijkheid die we hier aangaan.

Dat geldt dus voor alle leden vanaf 18 jaar en daarin stellen wij geen maximum leeftijd. De club telt 70 leden boven de leeftijd van 65 jaar, geen uitzondering hier dus. We doen het met z'n allen. Wacht niet tot het laatste moment met het volgen van de instructie en doen van de vragenlijst en daarmee verkrijgen van het certificaat. In maart worden de nieuwe passen weer uitgereikt en we stellen nu reeds voor alle duidelijkheid; geen certificaat betekent geen pas. Daar is niets dreigends aan, het is slechts het op club-niveau invullen van de verantwoordelijkheden die wij als vereniging door nieuwe regelgeving hebben opgelegd gekregen.

Er is dus geen keuze, niet voor het bestuur en ook niet voor de leden, het is eenvoudigweg opgelegd door wetgeving en wij staan daar als bestuur volledig achter.

Dit bericht is aangemaakt omdat tot nu toe ongeveer de helft van de leden het certificaat hebben behaald, nog een andere helft te gaan dus. Er is al meerdere keren gecommuniceerd richting de leden over dit onderwerp. Ik heb de indruk dat nog niet alle leden zijn overtuigd van de noodzaak. Gaat u aan de slag? Ik wens u veel succes en vergeet niet emailadres en de naam van de barverantwoordelijke in te vullen. Zie voor deze informatie elders op de site.

Jan Jansen voorzitter.

BANEN BEZET VOOR COMPETITIETRAINING

Vanaf 30 januari tot en met half maart  worden er aan de teams van de voorjaarscompetitie extra trainingen gegeven. Er is in nauw overleg met Match, bestuur en wedstrijdcommissie gezocht naar een maximale bezetting van één  lesbaan. De extra lessen van de 13 teams,  die 1,5 uur les hebben per week gedurende 5 weken, zijn daarom gespreid over alle weekdagen.

In overleg met  het bestuur zijn er op woensdagavond 2 banen in gebruik voor de tennisschool Match. Als compensatie is er aan de spelers van de competitieteams verzocht deze woensdagavonden van 2 februari  tot en met 18 maart  2015 niet te gebruiken voor vrij spelen zodat er voldoende mogelijkheid tot spelen is voor overige clubleden.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. Voor het dataoverzicht en tijdschema van de trainingen zie bijlage of op de agenda elders op de site.

Vriendelijke groet van de wedstrijdcommissie


 

Muziek in de kantine

Sinds kort is de oude muziekinstallatie in de kantine vervangen door een nieuwe (dat was ook echt wel nodig). Er zijn twee nieuwe, goede boxen aangeschaft en geinstalleerd. Daarbij is er een aansluiting gemaakt achter de bar voor het afspelen van muziek. Je kunt nu via je eigen smartphone of tablet muziek afspelen in de kantine. Dat kan natuurlijk met Spotify (via WiFi te gebruiken), of je neemt je eigen afspeellijst mee. Er is een kabeltje geinstalleerd, dat je kunt inpluggen in jouw toestel. De verdere instructies (het is heel simpel), zijn te lezen achter de bar, bij de aansluiting.

Resultaten enquête

Begin vorig jaar is er onder de leden een enquête gehouden waarmee het bestuur de meningen van de leden wilde meten. Afgesproken is dat voor de ALV van 2015 de resultaten gepubliceerd zullen worden. De uitkomsten zijn samengevat in een document dat onder het kopje 'Leden' van deze website te vinden is. Hiervoor moet eerst worden ingelogd.

 

Inloggen:

Voor degene die nog niet eerder hebben ingelogd of hun paswoord kwijt zijn:

  • Vul in het inlogveld in de rechterkolom van deze website je KNLTB nummer is (dat staat op je pasje)
  • Klik vervolgens op 'wachtwoord vergeten' 
  • Een email wordt verzonden naar het emailadres dat bij de ledenadministratie bekend is
  • Gebruik dat wachtwoord om in te loggen met je KNLTB nummer als gebruikersnaam
  • Wanneer succesvol is ingelogd wordt in het men bovenin de optie 'Leden' zichtbaar