Onderhoudcommissie

Het onderhoud van het verenigingsgebouw en het terrein omvat allerlei werkzaamheden, waarvan zoveel mogelijk taken gedaan worden door de leden zelf. Twee maal per jaar wordt er een speciale onderhoudsdag gepland, waarin de regelmatig terugkerende klussen worden gedaan. Daarnaast zijn er nog ad-hoc werkzaamheden. Er bestaat een mogelijkheid voor de leden om de verplichte bardienst om te zetten naar werkzaamheden tijdens deze klusdagen. De onderhoudscommissie coördineert en verzorgt de onderhoudswerkzaamheden. Er zijn 3 vrijwilligers actief voor deze commissie: Kees van der Hoeven en John Verhagen.

Om de conditie van de banen, de netten en de baanverlichting in prima staat te houden is deze commissie van twee leden actief (Henk de Man en Johan van Velzen). Deze heren zien er op toe dat alle materialen in goede conditie zijn en geven daar waar nodig advies voor vervanging of herstel.

De uitstraling van het tennispark wordt voor een groot gedeelte bepaald door de groenvoorziening op en rond de banen. De commissie tuinonderhoud verzorgt de beplanting en onderhoudt alle groen op het park. Er zijn 5 mannen, die er op toezien, dat het park er piekfijn uitziet: Hein van Leeuwen (contactpersoon), Lein Cysouw, Guus van der Geest, Joop de Jong, Ido Tamming.