Kascommissie

De kascommissie controleert elk jaar, vooraf aan de jaarvergadering de financiële verslaglegging van de penningmeester. Tijdens de algemene ledenvergadering doet de kascommissie verslag van haar bevindingen over de financiële situatie van de vereniging ten overstaan van de leden.
De commissie bestaat dit jaar uit 3 leden waarvan er elk jaar een persoon aftreedt en wisselt met een nieuw lid.